Home Site Contact Sitemap
Slovenský

Oglaševanje brošura

Dlažba Klasický

                                          

technické parametre hrúbka  6cm
Množstvo na palete [m2] 12,96
Množstvo na palete [szt] 648
Počet vrstiev na palete 12


 

19,90 zł/m² *
Holland šedá
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 19,90 zł/m²
Farba: šedá
Sieť podpora: 19,90 zł/m²
Cena podpora: 24,48 zł/m²
20,90 zł/m² *
Holland čierny
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: čierny
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
20,90 zł/m² *
Holland červený
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: červený
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
21,90 zł/m² *
Holland žltý
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 21,90 zł/m²
Farba: žltý
Sieť podpora: 19,90 zł/m²
Cena podpora: 26,94 zł/m²
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať

                                             

Technické špecifikácie (všetky)

hrúbka 6 cm  hrúbka 8 cm 
Množstvo na palete [m2]   12,66  10,55
Množstvo na palete [szt] 456  380
Počet vrstiev na palete 12  10

 

19,90 zł/m² *
Behaton šedá
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 19,90 zł/m²
Farba: šedá
Sieť podpora: 19,90 zł/m²
Cena podpora: 24,48 zł/m²
20,90 zł/m² *
Behaton čierny
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: čierny
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
20,90 zł/m² *
Behaton červený
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: červený
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²

                                             

Technické špecifikácie (všetky)

hrúbka 6 cm  hrúbka 8 cm 
Množstvo na palete [m2]    12,66  10,55
Množstvo na palete [szt] 456 380
Počet vrstiev na palete 12 10

 

Technické parametre (piesok martin)

hrúbka 6 cm  hrúbka 8 cm 
Množstvo na palete [m2]    12,70  10,58
Množstvo na palete [szt] 432  360
Počet vrstiev na palete 12 10

  

Technické parametre (polovica)

      hrúbka 6 cm  hrúbka 8 cm 
Množstvo na palete [m2] 12,86 10,72
Množstvo na palete [szt] 960 800
Počet vrstiev na palete 12 10

 

22,90 zł/m² *
Behaton šedá
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 8 cm
Sieť: 22,90 zł/m²
Farba: šedá
Sieť podpora: 22,90 zł/m²
Cena podpora: 28,17 zł/m²
23,90 zł/m² *
Behaton čierny
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 8 cm
Sieť: 23,90 zł/m²
Farba: čierny
Sieť podpora: 23,90 zł/m²
Cena podpora: 29,40 zł/m²
23,90 zł/m² *
Behaton červený
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 8 cm
Sieť: 23,90 zł/m²
Farba: červený
Sieť podpora: 23,90 zł/m²
Cena podpora: 29,40 zł/m²
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať

                                      

Technické parametre hrúbka 6 cm
Množstvo na palete [m2] 13,476
Množstvo na palete [szt] 864
Počet vrstiev na palete 12

 

19,90 zł/m² *
Nostalit šedá
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6cm
Sieť: 19,90 zł/m²
Farba: šedá
Sieť podpora: 19,90 zł/m²
Cena podpora: 24,48 zł/m²
20,90 zł/m² *
Nostalit čierny
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: čierny
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
20,90 zł/m² *
Nostalit červený
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: červený
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
20,90 zł/m² *
Nostalit hnedý
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: hnedý
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena:
Cena podpora: 25,71 zł/m²
21,90 zł/ m² *
Nostalit žltý
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 21,90 zł/ m²
Farba: žltý
Sieť podpora: 21,90 zł/m²
Cena podpora: 26,94 zł/m²
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať

              

Technické parametre hrúbka  6cm
Množstvo na palete [m2] 12,936
Množstvo na palete [szt] 490
Počet vrstiev na palete 10

 

19,90 zł/m² *
Maltańska šedá
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 19,90 zł/m²
Farba: šedá
Sieť podpora: 19,90 zł/m²
Cena podpora: 24,48 zł/m²
20,90 zł/m² *
Maltańska čierny
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: čierny
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
20,90 zł/m² *
Maltańska červený
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: červený
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
20,90 zł/m² *
Maltańska hnedý
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: hnedý
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
21,90 zł/m² *
Maltańska žltý
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 21,90 zł/m²
Farba: žltý
Sieť podpora: 21,90 zł/m²
Cena podpora: 26,94 zł/m²
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
23,90 zł/m² *
Maltańska melanż D1
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 23,90 zł/m²
Farba: melanż D1
Sieť podpora: 23,90 zł/m²
Cena podpora: 29,40 zł/m²
23,90 zł/m² *
Maltańska melanż D3
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 23,90 zł/m²
Farba: melanż D3
Sieť podpora: 23,90 zł/m²
Cena podpora: 29,40 zł/m²
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať

                                 

Technické parametre hrúbka 6 cm
Množstvo na palete [m2] 11,892
Množstvo na palete [szt] 684
Počet vrstiev na palete 12

 

19,90zł/m² *
Venecja mini šedá
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 19,90zł/m²
Farba: šedá
Sieť podpora: 19,90 zł/m²
Cena podpora: 24,48 zł/m²
20,90 zł/m² *
Venecja mini čierny
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: čierny
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
20,90 zł/m² *
Venecia mini červený
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: červený
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
21,90 zł/m² *
Venecja mini žltý
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 21,90 zł/m²
Farba: žltý
Sieť podpora: 21,90 zł/m²
Cena podpora: 26,94 zł/m²
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať

                               

Technické parametre hrúbka 6 cm
Množstvo na palete [m2] 13,13
Množstvo na palete [szt] 324
Počet vrstiev na palete 12

 

19,90 zł/m² *
Venecja šedá
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 19,90 zł/m²
Farba: šedá
Sieť podpora: 19,90 zł/m²
Cena podpora: 24,48 zł/m²
20,90 zł/m² *
Venecja čierny
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: čierny
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
20,90 zł/m² *
Venecja červený
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: červený
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
21,90 zł/m² *
Venecja žltý
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 21,90 zł/m²
Farba: žltý
Sieť podpora: 21,90 zł/m²
Cena podpora: 26,94 zł/m²
23,90 zł/m² *
Venecja melanż D1
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 23,90 zł/m²
Farba: melanż D1
Sieť podpora: 23,90 zł/m²
Cena podpora: 29,40 zł/m²
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať

                    

Technické parametre hrúbka  6cm
Množstvo na palete [m2] 11,076
Množstvo na palete [szt] 1560
Počet vrstiev na palete 12

 

19,90 zł/m² *
Piccola šedá
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 19,90 zł/m²
Farba: šedá
Sieť podpora: 19,90 zł/m²
Cena podpora: 24,48 zł/m²
20,90 zł/m² *
Piccolo čierny
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: čierny
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
20,90 zł/m² *
Piccola červený
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: červený
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
20,90 zł/m² *
Piccola hnedý
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 20,90 zł/m²
Farba: hnedý
Sieť podpora: 20,90 zł/m²
Cena podpora: 25,71 zł/m²
21,90 zł/m² *
Piccolo žltý
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 21,90 zł/m²
Farba: žltý
Sieť podpora: 21,90 zł/m²
Cena podpora: 26,94 zł/m²
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
 
Galantéria ťažké
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať

 

Technické parametre hrúbka  6cm
Množstvo na palete [m] 24
Počet vrstiev na palete [m] 12
Množstvo na palete [szt] 24

 

6,00 zł/mb *
Obrzeża 6/20 szary
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 6,00 zł/mb
Farba: szary
Sieť podpora: 6,00 zł/mb
Cena podpora: 7,38 zł/mb
7 zł/mb *
Obrzeża 6/20 czarny
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 7 zł/mb
Farba: czarny
Sieť podpora: 7 zł/mb
Cena podpora: 8,61 zł/mb
7,00 zł/mb *
Obrzeża 6/20 czerwony
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 7,00 zł/mb
Farba: czerwony
Sieť podpora: 7,00 zł/mb
Cena podpora: 8,61 zł/m
7,00 zł/mb *
Obrzeża 6/20 brązowy
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 6 cm
Sieť: 7,00 zł/mb
Farba: brązowy
Sieť podpora: 7,00 zł/mb
Cena podpora: 8,61 zł/mb
8,70 zł mb *
Obrzeża 8/25 szary
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 8 cm
Sieť: 8,70 zł mb
Farba: szary
Sieť podpora: 8,70 zł mb
Cena podpora: 10,70 zł mb
10,70 zł/mb *
Obrzeża 8/25 czarny
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 8 cm
Sieť: 10,70 zł/mb
Farba: czarny
Sieť podpora: 10,70 zł/mb
Cena podpora: 13,16 zł/mb
*
Typ: Kocka prať

 

Technické parametre hrúbka  15 cm
Množstvo na palete [m] 12
Množstvo na palete [szt] 12
Počet vrstiev na palete 2

 

16,20 zł/mb *
Krawężniki 15/30 szary
Typ: Kocka prať
Hrúbka: 15 cm
Sieť: 16,20 zł/mb
Farba: szary
Sieť podpora: 16,20 zł/mb
Cena podpora: 19,93 zł/mb
*
Typ: Kocka prať

 

Technické parametre hrúbka  - cm
Množstvo na palete [szt]  40
Počet vrstiev na palete  5
*
Typ: Kocka prať
3,70 zł/szt *
Pustak 24
Typ: Kocka prať
Hrúbka: -
Sieť: 3,70 zł/szt
Farba: szary
Sieť podpora: 3,70 zł/szt
Cena podpora: 4,55 zł/szt
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať
*
Typ: Kocka prať

 
 
* Cena je čistý, ktoré nezahŕňajú 23% DPH.
  Poľský výrobca dlažobných kociek | Dlažba
projektowanie stron www iPolska.com.pl
 

Warunki gwarancji
Warunki montażu
Warunki sprzedaży


Obchod GLOBET
Projektová kancelária
Polityka Prywatności
Kontakt
Kde kúpiť
Súbory na stiahnutie